تیم ۷۰ ستاره؛ لوگوی بوکاجونیورز دیگر برای ستاره جا ندارد!

مشاوران باشگاه بوکاجونیورز آرژانتین پس از قهرمانی این تیم در جام دیگو آرماندو مارادونا پیشنهاد دادند که تعداد ستاره های لوگوی باشگاه در آینده به نحوی قابل قبول مدیریت شود.

بر اساس سنت موجود در باشگاه بوکاجونیورز به ازای هر عنوان قهرمانی این تیم در رقابت های مختلف یک ستاره به فضای داخل لوگوی باشگاه اضافه می شود. این در حالی است که به طور معمول در کشورهای مختلف بر اساس قواعد معین، هر تیم پس از کسب تعداد مشخصی قهرمانی در یک رقابت واحد ستاره ای را در بالای لوگوی خود قرار می دهد.

این موضوع بیانگر آن است که طی سال های گذشته لوگوی بوکاجونیورز همواره با تغییر مواجه شده است. باشگاه بوکاجونیورز در حال حاضر ۷۰ عنوان قهرمانی در مسابقات مختلف دارد، این در حالی است که پیش از این نایک برای سهولت در تولید لوگو به دلیل تعدد عناوین تعداد ستاره های موجود در لوگو را به ۵۲ ستاره کاهش داده بود و این تعداد اکنون در لباس های آدیداس ۵۰ ستاره است.

ترکیب پیشنهاد شده

پیشنهاد مطرح شده از سوی مشاوران بوکاجونیورز این است که تعداد ستاره های لوگو در عدد ۵۰ تثبیت شود و عدد دقیق قهرمانی های تیم داخل یک ستاره در بالای لوگو نمایش داده شود. تیم کیتز

[bws_google_captcha]

دیدگاهتان را بنویسید